Hình ảnh Mã sp Tên sản phẩm Giá tiền Số lượng Thành tiền
Grow nước 110ml 500.000đ 3.000.000đ
Tổng giá trị đơn hàng 3.000.000 VNĐ
Tiếp tục mua hàng Tiến hành mua hàng