Hình ảnh Mã sp Tên sản phẩm Giá tiền Số lượng Thành tiền
Sữa Morinaga số 2 850g 465.000đ 2.790.000đ
Tổng giá trị đơn hàng 2.790.000 VNĐ
Tiếp tục mua hàng Tiến hành mua hàng