Hình ảnh Mã sp Tên sản phẩm Giá tiền Số lượng Thành tiền
Sữa Morinaga số 1 850g 500.000đ 3.000.000đ
Tổng giá trị đơn hàng 3.000.000 VNĐ
Tiếp tục mua hàng Tiến hành mua hàng