Hình ảnh Mã sp Tên sản phẩm Giá tiền Số lượng Thành tiền
Sữa Morinaga số 3 850g 420.000đ 2.520.000đ
Tổng giá trị đơn hàng 2.520.000 VNĐ
Tiếp tục mua hàng Tiến hành mua hàng