Hình ảnh Mã sp Tên sản phẩm Giá tiền Số lượng Thành tiền
Sữa Morinaga số 1 320g 212.000đ 1.272.000đ
Tổng giá trị đơn hàng 1.272.000 VNĐ
Tiếp tục mua hàng Tiến hành mua hàng